موقعیت هتل

Isfahan

First of ChaharBagh Paiin
ImamHosein SQ, Isf
Saterday-Friday
24 / 7
+98 313 221 4354
Fax: 0313 221 4360
info@piroozyhotel.com
reservation@piroozyhotel.com

اصفهان

میدان امام حسین
ابتدای چهارباغ پایین
شنبه - جمعه
24  / 7
+98 313 221 4354 ~ 9
Fax: 0313 221 4360

ارتباط با ما

مجمع امورمیراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان